Ontspannen

Hypnose is het hulpmiddel bij uitstek om te ontspannen. Het ontstaan van stress is vaak niet te vermijden. Belangrijk is echter dat spanningen zo snel mogelijk worden afgebouwd. Gebeurt dit niet dan cumuleert stress met alle nadelige gevolgen van dien. De hypnosesessie op deze cd is gericht op het afbouwen van bestaande spanningen en tevens het resistenter worden tegen nieuwe stress.